Alapítvány

Ballóoszögi Mosolygó Óvodásokért Alapítvány

Adószám:
18363900-1-03

Számlaszám:
51700100-10023284
Fókusz Takarék

Alapítvány képviselője:
Némethné Kovács Piroska

Levelezési cím:
6035,
Ballószög, Zrínyi u. 2.

Telefon:
(76) 427 430

E-mail:
ovoda@balloszog.hu

 

Ebéd lemondás

Ebéd lemondás:

Az étkezés lemondása mindennap délelőtt 9 óráig lehetséges.

Telefonon: (76) 427 430
vagy a Titkárságon személyesen.

A lemondás mindig a következő naptól érvényes.

 

 

Helyi pedagógiai programunk vezérfonala: a bátorító nevelés.

Valljuk, hogy :
„A gyermeknek legfőbb joga, hogy gyermekéveit gyermekként élje meg. 
A felnőttnek pedig legfőbb kötelessége, hogy ezeket a gyermeki jogokat elismerje, elfogadja.”

Pedagógiai programunk kulcsszavai:

A magyar óvodapedagógia hagyományai, értékei mentén:

- a gyermekek egyéni és életkori sajátosságainak érvényesülése mellett, testi, lelki, pszichés szükségleteik kielégítése
- a családi nevelést kiegészítve, harmonikus személyiség fejlesztés 
- egészséges életvitel, tanulási képességek megalapozása, a mozgásra, épülő pedagógiai program mentén 
- anyanyelvi, értelmi fejlesztés 
- érzelmi intelligencia megalapozása, közösségi erkölcsi nevelés

Óvodai tevékenységeink:

„a semmi mással nem helyettesíthető szabad játék”, mert e tevékenység a gyermeknek elemi pszichikus szükséglete, fejlődésének záloga.

Mindennapos örömteli mozgás, mert a gyermek legtermészetesebb létformája, fejlődésének, tanulási képességeinek alapja.

Verselés-mesélés; mert szimbolikus megoldások közvetítésével segíti az életben való eligazodást, a lélek egészségének megőrzését.

Ének, zene, énekes játék, mert az óvodás gyermek értelmi, érzelmi fejlődésének, kiegyensúlyozását, gazdagodását idézi elő, segíti a szocializációt, a beszédfejlődést, a szépérzék alakulását.

Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka, mert az alkotás örömforrás, és esztétikai élményt nyújt.

Külső világ tevékeny megismerése, matematikai tapasztalatok, mert a környezetét értő, óvó, abban eligazodó gyermek, tudatosabb iskolás lesz.

Tanulás értelmezése a legtágabb értelemben: komplex, sokszínű, közvetlen tapasztalással, játékba, tevékenységbe ágyazottan.

Mindezeket a tevékenységeket családias légkörben, sajátos falusi környezetben és Kecskemét város közelségéből fakadó előnyös feltételek mellett biztosítjuk.

ALAPFELADATAINK:

* az egészséges életmód és egészséges, gerincbarát életvitel megalapozása.

- mozgásra épülő pedagógia program, zöldség, gyümölcsnapok,”Csigatúra”, mozgásos délutánok, 
- örömteli mozgás minden gyermeknek, minden nap 
- mozgást előhívó, motiváló eszköz használata 
- „Magyar mozgáskotta” módszer rendszeres alkalmazása 
- Vitamintorna módszer minden korcsoportban 
- családokkal közös mozgásos programok 
- mozgásfejlesztés szakképzett pedagógussal

* anyanyelvi nevelés, verselés, mesélés, mert szövegértő, önmagát kifejező egyén tud beilleszkedni, szocializálódni környezetébe, azok közösségeibe. Logopédiai szolgáltatás mindkét épületben

* érzelmi intelligencia megalapozása, mert meghatározó lesz mindannyiuk életminőségére.

* értékőrzés, és értékteremtés, mert számunkra fontos az egyetemes kultúra, népünk hagyományai, valamint szülőföldünk szeretete. Hittan mindkét épületben

- Magyar népmese napja, Márton nap, Luca nap, hagyományőrző lovas huszárok a nemzeti ünnepen, Hegedűs együttes farsang ünnepén Zöld óvoda 
- Madárbarát óvoda cím

EGYÉB SZOLGÁLTATÁSAINK 
(önkéntes alapon, térítési díj ellenében)

* „Mesélő dallamok” koncert sorozat helyben évi öt alkalommal 
* Bábszínház látogatások 
* Ovi sakk, hetente egyszer, nagycsoportosoknak 
* Kirándulások, kulturális programok 
* Hagyományőrző programok

A harmonikus személyiségfejlesztés mellett, minden gyermek egyenlő eséllyel részesül az ó- vodai nevelésben. Arra törekszünk, hogy a gyermekek is elfogadják sajátos, különleges bánásmódot igénylő társaikat.

Óvodai szervezetünk fejlődésének feltétele a munkatársak elkötelezettsége, nyitottsága, képzettsége és folyamatos képzése, melyet belső tudás átadással, helyben is szervezett továbbképzésekkel valósítunk meg.

(Lsd. közzétételi lista)

 

0
0
0
s2sdefault